2016. december 8., csütörtök

A kezdetek - egy kis történet - Magunkról avagy Egy Hadtudományi Szakkönyvtár mindennapjai

Vajon mi motivál egy könyvtárost arra, hogy blogot kezdjen írni? Mi az ok, ami miatt "tollat ragad"? Föl szeretném hívni a figyelmet egy - nem is olyan kicsi - könyvtárra, annak rendezvényeire, gyűjteményének újdonságaira, folyóirataira. Ezért kezdtem blogot írni.
A Honvéd Vezérkar Tudományszervező Osztály 
Tudományos Szakkönyvtára

Egy kis történelem
A Honvédelmi Minisztérium gyűjteménye eredetileg a Honvédelem című hadtudományi folyóirat szerkesztőségének munkáját segítette. 1969-ből maradt ránk az a beiratkozási napló, amelyet még ma is féltve őrzünk, és használunk nap mint nap a beiratkozások alkalmával.
A szerkesztőségben folyó munka komolyságát bizonyítja, hogy az állomány évről évre gyarapodott, többek között egy komoly külön-gyűjteménnyel: a külföldi hadtudományi szakfolyóiratokból készült fordításokkal. Hónapról hónapra szakfordítók sokasága dolgozott azon, hogy a Honvédelmi Minisztériumban dolgozó osztályok-főosztályok megfelelő rálátást kapjanak a világban történő fejlesztésekről, hadtudományi eredményekről, bel- és külpolitikai helyzetről.
A Magyar Honvédség NATO-hoz való csatlakozása után - mivel követelmény lett a hivatásos katonák számára az angol, és egyéb idegen nyelvek komoly szintű ismerete - ez a gyűjtemény nem gyarapodott tovább.
Ebben a könyvtárban őrizték azokat a pályázati anyagokat is, amelyeket a Honvéd Vezérkar által meghatározott éppen aktuális trendeknek megfelelően dolgoztak fel a különböző alakulatoknál működő tudományos kutatóhelyek. A Honvédelem és az utána következő Új Honvédségi Szemle, majd Honvédségi Szemle tartalmazta azokat a kutatási eredményeket, amelyeket ezen kutatások eredményeztek.


Később, mikor a gyűjtemény megnyitott az épületben dolgozó katonák és polgári alkalmazottak számára, egy könyvtáros segítette a szerkesztőség munkáját, valamint a betérő olvasók igényeinek kielégítését.
A könyvtár ma két részlegben működik.
Az általunk 1. részlegnek nevezett gyűjtemény a hadtudomány, hadtörténelem, vezetéstudomány, magyar és világtörténelem, belpolitika, külpolitika, ezen belül a biztonságpolitika témakörében gyűjti a magyar és a külföldi szakirodalmat.
Állományunk körülbelül 60 %-a elérhető már a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudomány és Honvédtisztképző Kar Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár online felületén, az OLIB Integrált Könyvtári Rendszer segítségével feldolgozva, de szükséges ezen kívül több felületen felhívni a figyelmet az általunk beszerzett külföldi és magyar szakirodalomra. A Tudományos Kutatóhely Facebook oldalán megosztva könyv és folyóirat ajánlást adok közre a blog segítségével, tudósíthatom az érdeklődőket a könyvtár által szervezett könyvbemutatókról, valamint bemutatom a Tudományos Kutatóhely által készített kiadványokat, könyveket. Könyvtárunk ugyanis rendszeresen mutat be a hadtudomány és határterületei témákban megjelent kiadványokat könyvbemutatókon, ahol olvasóink, kutatóink találkozhatnak a szerzőkkel, megvitathatják a könyv kapcsán felmerült kérdéseket és tapasztalataikat.
Könyvtárunk körülbelül hetven féle külföldi hadtudományi szakfolyóirattal rendelkezik, melyeket szintén ebben a részlegben helyeztünk el. Blogom készítésének ez a másik célja: ezen szakfolyóiratok tartalomjegyzéke rendelkezésre álljon a kutatók, érdeklődők számára, legyen az a Magyar Honvédség dolgozója, vagy külső kutató, esetleg érdeklődő.


A könyvtár 2. részlege szintén az 1960-as évek végétől működik, közművelődési célzattal. A jelentős kötetszámmal - több, mint 20.000 db kötet - rendelkező gyűjtemény az épületben dolgozók szépirodalmi igényeit, valamint a középiskolában, főiskolán, egyetemen tanulók kötelező irodalom iránti igényeit szolgálja. De megtalálhatók a gyűjteményben az általános és középiskolai kötelező olvasmányokon kívül azok elemzései is, vallástörténeti, pszichológiai, pedagógiai, nyelvészeti - ezen belül nyelvtanulást elősegítő - valamint művészettörténeti kötetek. Jelentősen válogatva találhatóak irodalomtudományi és -történeti kötetek, valamint szépirodalmi művek, magyar, angol, német és francia nyelven, a dolgozók idegennyelv szókincs fejlesztése, megtartása céljából.
Könyvtárunk ugyan korlátozottan nyilvános, de parancsnoki engedéllyel látogatható.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése