2017. április 6., csütörtök

Könyvbemutató : Nógrádi György: Szerencsénk volt, túléltük

A Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhelye
és az
MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság
Tudományos Szakkönyvtára
 
meghívja Önt
Nógrádi György:
Szerencsénk volt, túléltük… - Világpolitika 1945-től napjainkig 
című könyvének bemutatójára
 2017. április 26-án, szerdán 14.30-kor

a Honvédelmi Minisztérium
A épület
III. emelet 342. sz. konferenciatermében.


A könyvbemutató házigazdája:
Dr. Besenyő János ezredes, osztályvezető
Nógrádi Györgyöt leginkább, mint az újságírók által legtöbbet foglalkoztatott biztonságpolitikai szakértőt ismerheti a tévénéző, a rádióhallgató és az újságolvasó. Kevés olyan, biztonságpolitikai vonatkozású kérdés van, amelynek kapcsán ne nyilatkozott volna még a médiumokban. Pedig Nógrádi György elsősorban közgazdász és csak ezt követően biztonságpolitikai szakértő.
A Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát, és 1974-ben „Az NSZK gazdaságpolitikája”címmel írta meg doktori értekezését, majd 1986-ban „Az SPD biztonságpolitikája történelmi változásainak egyes kérdései” címen publikálta kandidátusi értekezését. 1997-ben habilitált, vagyis egyetemi docensből egyetemi tanár lett. Öt évig a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán tanított. 1972-től a Közgazdaságtudományi Egyetem tanáraként kezdett el dolgozni, 1981-ben pedig a Budapesti Műszaki Egyetemen oktatója lett. 1988-ban elnyert egy ösztöndíjat, három hónapot dolgozott Németországban, egyetemi disszertációját, a doktoriját, és a kandidátusiját is német témákból írta. 1989. január 1-jén tanárként tért vissza a Közgazdaságtudományi Egyetemre. 1989-től a Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökségénél dolgozott, és 1989-ben jelentette meg Az NSZK biztonságpolitikája a '80-as években c. könyvét. 1997-ben szerzett doktorátust haditudományokból a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen. Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára. Kutatási területei egyrészt a biztonsági dilemmák a II. világháborútól napjainkig, illetve a védelemgazdaság makrofolyamatai.
 

2017. március 22., szerda

Könyvajánló : Balla Tibor : A világégés albuma - Magyarország első világháborús képes krónikája


Balla Tibor : A világégés albuma - Magyarország első világháborús képes krónikája
Budapest : Zrínyi Kiadó, 2016

Az első világháború a XX. század egyik legmeghatározóbb eseménye volt.  A könyv lapjain megelevenednek az egymástól távol eső hadszíntereken a lövészárkokban harcoló, valamint a hadifogságban sínylődő magyar katonák mindennapjai, a háborús haditechnikai újítások, a magyar szempontból legfontosabb csaták, megismerhetjük a legkiemelkedőbb magyar tábornokokat és politikusokat, továbbá a hátországban zajló történéseket és változásokat.
Az album méltó módon állít emléket az első világháború centenáriumán a magyar katonahősöknek, akik közül több százezren elhunytak, hadifogságba estek vagy megsebesültek a világégés során.A kötet szerzője több mint 200 korabeli fényképen keresztül mutatja be Magyarország Nagy Háború alatti szerepét és történetét.

Könyvbemutató - Kubassek János : A Szahara bűvöletében

A Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhelye
és az
MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság
Tudományos Szakkönyvtára
tisztelettel meghívja Önt
2017. március 6.-án, hétfőn,
14,30 órakor
Kubassek János : A Szahara bűvöletében - Az "Angol beteg" igaz története: Almássy László hiteles életrajza
című könyv bemutatójára. A könyvet bemutatja: Dr. Besenyő János ezredes osztályvezető


Meghívott vendégeink:
Dr. Kubassek János Ph.D. múzeum igazgató, geográfus, tudománytörténész, a könyv szerzője, és
Farkasvölgyi Frigyesné a Medicina Könyvkiadó igazgatója.

Helyszín: Honvédelmi Minisztérium,
1055 Budapest, Balaton u. 7-11.,
A. épület III. emelet 342. sz. konferenciaterem

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Ha megjelenésére számíthatunk, kérjük, hogy jelezzen vissza legkésőbb március 2-ig az alábbi telefonszámokon:
MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság
 Tudományos Szakkönyvtár
MH tel.: 214-65 ; 223-58 ; 222-11
Városi tel.: (1) 474-14-17


2017. március 16., csütörtök

Könyvajánló - 2017 : Háború Oroszországgal

Sir Richard Shirreff : 2017 - Háború Oroszországgal : Sürgető figyelmeztetés egy magas rangú katonai vezetőtől

 Budapest : Athenaeum Kiadó, 2017

2008-as orosz-grúz háború olyan volt, mint az 1930-as években a Rajna-vidék megszállása, de ahogy akkor, most sem foglalkoztunk a baljós előjelekkel. Aztán 2014-ben Putyin elfoglalta a Krím félszigetet, ahogy anno a Szudéta-vidéket Hitler, de mi ezen is hamar túltettük magunkat. Azóta Oroszország megtámadta Ukrajnát, és a Baltikum lehet a következő...
Sir Richard Shirreff, a NATO nyugalmazott tábornoka több évtizedes katonai tapasztalat alapján teszi fel a kérdést, mi lesz, ha a világ vezető hatalmai továbbra sem veszik komolyan az orosz elnök arrogáns politikáját, ha továbbra is kényelmesen hátradőlve áltatják magukat, hogy majd az atomfegyvereik megvédik őket Putyin agressziójával szemben.
Vajon a NATO továbbra is a háttérben marad? Vajon szigorúbban lépnek majd fel Európa politikai erői, és ami a legfontosabb, vajon elődjénél határozottabb álláspontot képvisel majd az Egyesült Államok új elnöke? Így vagy úgy, de 2017 lehet a fordulat éve...


2017. február 28., kedd

Könyvajánló - Mediterráneum


Mediterráneum : múlt, jelen, jövő
Budapest : Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely, 2016

"A kötet - a benne megjelentetett tanulmányokon keresztül - a teljesség igénye nélkül igyekszik bemutatni annak a régiónak a geopolitikai, civilizációs-kulturális sajátosságait, amely változó jelentőséggel ugyan, de minden történelmi korszakban jelentős hatást gyakorolt az európai kontinens fejlődésére és ezáltal hazánkra is.
Az Észak-Dél dilemma részét képező Mediterráneum integrálódott az európai gazdasági-hatalmi térbe, és miközben nem volt képes teljesen felszámolni annak befolyását, az utóbbi időszakban annak keleti és déli "partjának" gazdasági és biztonságpolitikai eseményei akár súlyos fenyegetést is jelenthetnek Európa számára. A tanulmányok szerzői a kérdés ismerőinek számítanak, az általuk megfogalmazott tézisek, percepciók megfontolandók, hangsúlyosabbá téve a regionális események jelentőségét, segíthetik a mediterrán térség problémáinak megismerését. A könyv hasznos olvasmány lehet mindazok - misszióba készülők, diplomaták, egyetemi közösségek - számára, akik a Mediterráneum komplex világának történéseit alaposabban szeretnék megismerni."

A könyv a következő linken elérhető:
http://www.hvktkh.hm.gov.hu/kiadvanyok/dokumentumok/mediterraneummultjelenjovo.pdf

Könyvajánló - Az iszlám - Új történeti bevezetés


Carole Hillenbrand : Az iszlám : Új történeti bevezetés
Budapest : Kossuth Könyvkiadó, 2016

Történelmi, társadalmi, politikai témákat taglaló könyv, amely nemcsak a témában jártas szakértők számára, hanem a szélesebb olvasóközönségnek is megfelelő áttekintést ad az iszlám világáról. Tartalomjegyzékkel, részletes végjegyzetekkel, szószedettel, tárgymutatóval és szakirodalommal ellátott írás. Jól rendszerezett, szabályosan tagolt mű, amely tizenegy fejezetre oszlik.
szerző az adott témát a terjedelemnek megfelelően igyekszik a lehető legtöbb szemszögből és nézőpontból vizsgálni, azokat ütköztetni. Stílusa olvasmányos, jól érthető, szép illusztrációkkal és idézetekkel megtűzdelve. A könyvet az átlagos olvasó is nyugodtan kézbe veheti, nyelvezete egyszerű, világosan érthető. A tudományos vonatkozású témákat közérthetően, mindenki számára befogadhatóan próbálja taglalni. Terjedelme megfelelő, nem túl hosszú, nem terjengős, lényegre törő Jól megszerkesztett, alaposan megírt könyv, amelyet lehet könnyű olvasmányként, az iszlám iránt általánosan érdeklődő személyként, vagy az orientalisztikában jártas, szakértői szemmel is forgatni.

Könyvajánló - Én és az iszlám

Amir Ahmed Nasszer : Én és az iszlám
Budapest : Atlantic Press Kiadó, 2014

"Öngyilkos merénylő vagy Al Kaida terrorista lehetett volna a kis Amirból, ha szülei nem látják be időben, hogy a vallási iskolákban hirdetett radikalizmus egy életre eltorzíthatja gyermekük lelkét. Véletleneken múlott, hogy az ő kezében a „bombát” végül egy internethez csatolt komputer jelentette.
Amir Ahmed Nasszer 25 évesen lett az arab világ legismertebb bloggere, és 27 évesen írta meg saját átváltozásainak izgalmas történetét ebben a könyvben, mely aligha véletlenül lett hónapok alatt világsiker. 

 Az Én és az iszlám voltaképpen az Arab Tavasz szellemi előtörténete. Lefegyverzően őszinte és izgalmas beszámoló az útjukat kereső muszlim fiatalok kétségeiről, lelki gyötrelmeiről és szabadságvágyáról. Egyszersmind behízelgően őszinte és felemelő memoár arról, hogyan nyitotta fel egy ifjú arab szemét a szélesebb világra a bloggolás és az internet."