2018. február 5., hétfő

Grüll Tibor: A Római Birodalom gazdasága - Könyvbemutató


A Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhelye
és a
MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság
Tudományos Szakkönyvtára
tisztelettel meghívja Önt 
Grüll Tibor: A Római Birodalom gazdasága
című könyvének
2018. február 15-én, csütörtökön 14.30-kor tartandó bemutatójára.
A könyvbemutató házigazdája:
Dr. habil. Besenyő János ezredes,osztályvezető

A könyvet bemutatja:
Dr. habil. Grüll Tibor, az MTA doktora/Dsc, egyetemi docens,
tanszékvezető egyetemi tanár
Történettudományi Intézet Ókortörténeti Tanszék
Helyszín: Honvédelmi Minisztérium
(1055 Budapest, Balaton u. 7-11.)
A. épület III. emelet 342. sz. konferenciaterem
Grüll Tibor: A római Birodalom Gazdasága
Az ókori Róma gazdaságáról utoljára több mint fél évszázada jelent meg átfogó munka magyar nyelven. Időközben hatalmas fejlődésen ment keresztül az ókortudomány ezen szakága, elsősorban a régészeti kutatások mennyiségi és minőségi fejlődésének köszönhetően. A Földközi-tengerből előkerült több mint 1500 hajóroncs például bebizonyította, hogy az Imperium Romanum területén mindenhol, mindig, mindennel kereskedtek. A grönlandi jégmagok vizsgálata megmutatta, hogy a levegő nehézfém-szennyezettsége a római gazdaság csúcskorszakában, vagyis a Kr. u. 1-2. században akkora mértékű volt, mint az első ipari forradalom idején. Mindezek az adatok - más forrásokból (irodalmi szövegek, papiruszok, feliratok stb.) nyert információkkal kiegészítve - arra mutatnak, hogy az antik római gazdaság a gőzgép és az elektromosság feltalálása előtti premodern világ legfejlettebb gazdasága volt.
A kötet a legújabb szakirodalom alapján kísérli meg feldolgozni a római ökonómia három nagy szektora - mezőgazdasági és kézműipari termelés; feldolgozóipar; kereskedelem - mellett az ökológiai adottságok, a természeti erőforrások, a társadalom és a gazdaság, valamint a pénzügyek témakörét. A kötetet elsősorban a római történelem e kevéssé ismert, de annál izgalmasabb területe iránt érdeklődő olvasóknak, közülük is különösen az egyetemi hallgatóknak ajánljuk.
Dr. habil. Grüll Tibor (1964) az MTA doktora, a Pécsi Tudományegyetem Ókortörténeti Tanszékén működő Ókori Gazdaságtörténeti Kutatócsoport egyik alapítója és vezetője. Kutatási területei egyebek mellett a Római Birodalom történeti földrajza és gazdaságtörténete.
Végezetül figyelmükbe ajánljuk egy egyetemista hallgató véleményét Grüll Tibor történészről:
„Előadásmódjában veri az összes töris oktatót. Amint megszólal, magával ragadja a figyelmet, mert olyan szenvedéllyel tud beszélni, amit még nem hallott az ember.”
Érdeklődés esetén a könyv kedvezményes megvásárlására lehetőséget biztosítunk a helyszínen, a bemutatót követően. 
Kérjük, hogy részvételi szándékát az alábbi telefonszámokon szíveskedjen jelezni legkésőbb 2018. február 13-ig:
MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság
Tudományos Szakkönyvtár
Tel.: +36-1-474-14-17
MH.:214-65 ; 223-58 ; 222-11

2018. január 12., péntek

Komán János - Pál-Antal Sándor - Süli Attila: Ágyúcső és puskapor ; Süli Attila: Két háromszéki kormánybiztos a forradalomban és szabadságharcban ; KönyvbemutatóA Honvéd Vezérkar
Tudományos Kutatóhelye
és a
MH Hadkiegészítő Felkészítő és Kiképző Parancsnokság
Tudományos Szakkönyvtára
ezúttal egy kettős
könyvbemutatóra hívja az érdeklődőket
2018. január 24-én, szerdán
14.30-kor
Komán János - Pál-Antal Sándor - Süli Attila:
Ágyúcső és puskapor: Bodor Ferenc, a 48-as csíki ágyúöntő és lőporgyártó 

és
Süli Attila: Két háromszéki kormánybiztos a forradalomban és szabadságharcban:
Gál Dániel és Németh László tevékenysége 1848-49-bencímű könyvek bemutatójára
A könyvbemutató házigazdája:
Dr. habil. Besenyő János ezredes, osztályvezető
A két könyvet bemutatja:
prof. Dr. Hermann Róbert egyetemi tanár, a HM HIM parancsnokának tudományos helyettese
Helyszín: Honvédelmi Minisztérium, 1055 Budapest, Balaton u. 7-11.,

A. épület III. emelet 342. sz. konferenciaterem
Komán János - pál-Antal Sándor - Süli Attila:Ágyúcső És Puskapor : Bodor Ferenc A 48-As csíki Ágyúöntő És Lőporgyártó
Bodor Ferenc, a balánbányai rézbánya üzemvezetője a régióban elsőként gyártott ágyút, épített és üzemeltetett lőporgyárat Csíkmadaras határában a honvédség számára 1849 tavaszától a szabadságharc végéig. A forradalom utáni évtizedekben méltatlanul megfeledkeztek róla, és rágalmazások szenvedő alanyaként volt kénytelen mellőzötten, nélkülözések közepette eltartani népes családját.
Széles körű levéltári kutatások alapján a szerzők az általános történeti, illetve a kor hadtörténeti környezetébe ágyazva ismertetik Bodor Ferenc életútját és munkásságát, valamint mellőzésének, érdemei tagadásának historiográfiáját, ezzel egy időben új megvilágításba helyezve Csíkszéknek az 1848-49-es forradalomban és szabadságharcban betöltött szerepét.

Süli Attila: Két háromszéki kormánybiztos a Forradalomban és szabadságharcban: Gál Dániel és Németh László
Hermann Róbert az 1848-49-es szabadságharc hadtörténetének kiváló ismerője a téma tudományos eredményeit bemutató stúdiumában így fogalmaz: "... A politikai és katonai vezetés kapcsolatáról jómagam publikáltam egy monográfiát, illetve néhány tanulmányt. Igen fontos e szempontból az egyes kormánybiztosok tevékenységének feldolgozása, illetve iratanyaguk publikálása, amiben különösen Süli Attila jár elől jó példával." (Részlet Hermann Róbert: Megírható-e az 1848-49-es csaták története, avagy az 1848-49-es hadtörténetírás problémái című tanulmányából.)
A megkezdett munkát folytatja Süli Attila hadtörténész legújabb kötete, amely két háromszéki származású kormánybiztos életútját, tevékenységét mutatja be, elsősorban az 1848-49-es működésükre fókuszálva. A kézirat elkészítéséhez a szerző alapkutatásokat folytatott a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában, a Hadtörténelmi Levéltárban, a Magyar Tudományos Akadémia Kézirattárban és több romániai közgyűjteményben. A mű, amely két, eddig szinte alig ismert illyefalvi születésű politikus tevékenységét vázolja fel, számos olyan forrásra épít, amelyek eddig a hadtörténetírás számára ismeretlenek voltak.

Kérjük, hogy részvételi szándékát az alábbi telefonszámokon szíveskedjen jelezni legkésőbb 2018. január 22-ig:
MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság
Tudományos Szakkönyvtár
Tel.: 222-11 ; 214-65 ; 223-58
Városi tel.: (1) 474-14-17

2017. december 1., péntek

Biedermann Zsuzsánna - Kiss Judit: Szubszaharai Afrika Gazdasága a 21. században - Könyvbemutató

és a
tisztelettel meghívja Önt
 Szubszaharai Afrika gazdasága a 21. században
című könyvüknek
2017. december 6-án, szerdán
14.30-kor tartandó bemutatójára
A könyvbemutató házigazdája:
A könyvet bemutatják:
Biedermann Zsuzsánna, és Kiss Judit
Helyszín:
Honvédelmi Minisztérium, 1055 Budapest, Balaton u. 7-11.,
A) épület III. emelet 342. sz. konferenciaterem
 
Szubszaharai afrika gazdasága a 21. században

"Mint új Afrika-politikánk egyik gyakorlati megvalósítója és harminc év után hazánk első ghánai nagykövete, azt vallom, hogy Afrika megismertetése kiemelt feladat ahhoz, hogy a magyar diplomácia megfelelő támogatottsággal végezhesse munkáját a kontinensen. Folyamatos célunk, hogy a magyar társadalmat és a gazdasági, üzleti világot megszólítsuk, megértessük velük, miért olyan fontos ezzel a csodálatos kontinenssel foglalkozni. Ez a kötet tudományos igényességével járul hozzá misszióinkhoz."
Szabó András, Magyarország ghánai nagykövete
"Afrika a gyarmati felszabadulás óta keresi az önálló politikai, gazdasági fejlődés útját. E törekvést részleges sikerek és látványos kudarcok kísérik, miközben az új államok a fejlődést gátló hagyományos tényezők mellett már a globalizáció új kihívásaival is szembesülnek. A kötetben kiváló afrikanisták esettanulmányai elemzik a szubszaharai térség gondjait, mint a demográfiai robbanás, az egyoldalú gyors urbanizáció, a súlyos szociális és egészségügyi problémák. Tárgyalják a fejlesztő állam dilemmáit, bemutatják a geopolitikai versengést a külföldi tőkeberuházásokért, valamint a magyar-afrikai kapcsolatok alakulását is. A kötethez a nemzetközi és fejlődéstanulmányok doyenje, Szentes Tamás írt magvas előszót."
Dr. Bayer József, a Magyar Tudományos Akadémia Afrika Albizottságának elnöke
"A szubszaharai Afrika gazdasági folyamatait középpontba állító, tudományos igényességgel összeállított kötet nem is lehetne időszerűbb a Külgazdasági és Külügyminisztériumban zajló gyakorlati külgazdasági és diplomáciai munka szempontjából. A tanulmányok segítenek abban, hogy nagyobb empátiával és hozzáértéssel közelítsük meg a Déli Nyitás egyik legnehezebb, ugyanakkor legígéretesebb régióját. Meggyőződésem, hogy a hiánypótló összeállítás a térséggel foglalkozó diplomaták, üzletemberek és kutatók számára egyaránt még hosszú ideig az egyik legfontosabb referenciamunkát fogja jelenteni."
Horváth Márk, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Afrika főosztályának főosztályvezetője

Érdeklődés esetén a könyv kedvezményes megvásárlására lehetőséget biztosítunk a helyszínen, a bemutatót követően.
Kérjük, hogy részvételi szándékát az alábbi telefonszámokon szíveskedjen jelezni legkésőbb 2017. december 4-ig:
MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság
Tudományos Szakkönyvtár
Tel.: 214-65 ; 223-58 ; 222-11
Városi tel.: (1) 474-14-17


2017. október 18., szerda

Paul "Coach" Wade : Fegyencedzés - Könyvajánló


Paul "Coach" Wade : Fegyencedzés 
 Budapest : Jaffa Kiadó, 2011
Hogyan kell edzeni akkor, ha VALÓBAN AZ ÉLETED
múlik az IGAZI erődön és keménységeden?

A legtöbb testedzéssel foglalkozó rendszer a „háziasított” embertípusnak szól, azaz olyanoknak, akik viszonylagos biztonságban élik az életüket, erejüket büszkeségből ápolják, teljesítményt látnak benne, és nem a túlélés feltétlen szüksége hajtja őket. A profi sportoló azért edzi a testét, hogy jól teljesítsen egy sporteseményen, nem pedig azért, hogy biztonságosan kerüljön ki egy élet-halál küzdelemből. Még a katonák és a rendőrök is inkább a fegyvereik nyújtotta biztonságra támaszkodnak a győzelem eléréséhez, nem pedig saját nyers erejükre.

Egyetlen olyan hely van a világon, ahol a nagyobb erő az élet és halál közti különbséget jelentheti: ez pedig a jól őrzött börtön. Ebben a környezetben – ahol a megfélemlítés napi gyakorlat – a ragadozó egy pillanat alatt végezhet a gyengébbel. A börtönök kegyetlen világában az ember vagy hivatásos áldozat lesz, vagy megszerzi a túléléshez szükséges félelmetes erőt, ami azt jelzi a ragadozónak: jobb, ha nem próbálkozik.

PAUL WADE 19 évet töltött olyan pokoli helyeken, mint a San Quentin, az Angola vagy a Marion börtön. Félős és nyeszlett srácként lépte át a börtön kapuját és a föld egyik legerősebb embereként szabadult onnan. Paul Wade a fegyházban töltött időt arra áldozta, hogy kifejlessze a túléléshez szükséges félelmetes erőt. Ki gondolta volna, hogy éppen Amerika börtöneiben találjuk meg a hatalmas erő megszerzésének elveszett titkát! Paul Wade úgy ásta ki ezeket a titkokat, mintha az élete múlt volna rajta – és nyilván sok tekintetben pontosan ez volt a helyzet.

Paul Wade kiszabadult: megfizette „tartozását a társadalomnak”. Méghozzá nem csupán az átélt szörnyűségek által, hanem a legnagyszerűbb ajándékkal, amit csak adhatott: a fegyencedzés technikáit bemutató könyve MINDENKINEK hasznára válhat, akinek elege van a puhányságból és igazi erőre vágyik!


A könyv a Jaffa Kiadó ajándékaként kölcsönözhető könyvtárunkban!


Sebastian Gorka: A Dzsihád legyőzése - Könyvbemutató

 
és az 
tisztelettel meghívja Önt 
Dr. Sebastian Gorka:
 A Dzsihád legyőzése – A megnyerhető háború
című könyvének
2017. november 22-én, szerdán
14.30-kor tartandó bemutatójára
A könyvbemutató házigazdája:


Helyszín:
Honvédelmi Minisztérium
1055 Budapest, Balaton u. 7-11.
A. épület III. emelet
342. sz. konferenciaterem
Sebastian Gorka: A Dzsihád legyőzéseSebastian Gorka, Ph.D., magyar származású nemzetközi hírű biztonságpolitikai szakértő, a Marine Corps University hadászati elmélet tanszékének vezetője. Rendszeresen tart képzést a CIA, az FBI és az amerikai különleges alakulatok tagjai számára. Stratégiai elemzőként és a terrorizmus elleni harc szakértőjeként a legnagyobb nemzetközi hírcsatornák gyakori vendége. a Breitbart News állandó munkatársa. Részt vett Donald Trump választási kampányában, majd elnöki tanácsadóként dolgozott a Fehér Házban. A Dzsihádlegyőzése című könyve az amerikai biztonságpolitika és stratégiai tervezés egyik alapműve lett.
"A nácizmus és a kommunizmus után ma újra halálos veszély leselkedik a világra.
Egy új totalitarizmussal állunk szemben, olyannal, amely még veszélyesebb lehet, mint a fasizmus vagy a kommunizmus. Akik az iszlám és Allah vallásával igazolják a tömeggyilkosságot, kizárólagos és abszolutista jövőképpel rendelkeznek. Vagy az egész bolygó az uralmuk alá kerül, vagy veszítettek. Számukra nincs középút. Velük nem lehetséges békés együttélés. Ebben nagyon hasonlítanak a közelmúlt nácijaira és kommunistáira.
A szabadság, amilyen drága, olyan törékeny is. Ezért minden nemzedéknek ébernek kell maradnia. Ez a könyv abból a hitből született meg, hogy legyőzhetjük az új totalitarizmus képviselőit, ahogy legyőztük a nácizmust és a kommunizmust is." (Dr. Sebastian Gorka) 

Érdeklődés esetén a könyv kedvezményes megvásárlására lehetőséget biztosítunk a helyszínen, a bemutatót követően. 

Kérjük, hogy részvételi szándékát az alábbi telefonszámokon szíveskedjen jelezni legkésőbb
2017. november 20-ig:
MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság
Tudományos Szakkönyvtár
Tel.: 214-65 ; 223-58 ; 222-11
Városi tel.: (1) 474-14-17

2017. október 2., hétfő

Cseh Valentin: A nándorfehérvári csata 1456 - Könyvbemutatóés a 
MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság  Tudományos Szakkönyvtára
tisztelettel meghívja Önt
Cseh Valentin:
A nándorfehérvári csata 1456
 című könyvének
2017. október 12-én,
csütörtökön
A épület III. emelet 342. sz. konferenciatermében tartandó könyvbemutatójára.

A könyvet bemutatja: Dr. Négyesi Lajos alezredes,
HM Kegyeleti Diplomáciáért Felelős Miniszteri Biztosi Titkárság
Belföldi szakreferens, hadtörténész, egyetemi docens,
A könyvbemutató házigazdája:


Cseh Valentin: A nándorfehérvári csata 1456

A magyar hadtörténelem talán legismertebb győzelmének, az
1456-os nándorfehérvári diadal 560-ik évfordulójára jelent meg Cseh Valentin történész tudományos igénnyel megírt ismeretterjesztő kötetének második, bővített kiadása.
A fiatal zalaegerszegi történész, a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely külső kutatója monográfiájában a török-magyar küzdelmek előzményeit, a hadszínteret, a hadseregeket és a vezető személyiségeket éppúgy részletesen bemutatja, mint a vár és a város építéstörténetét, az ostrom menetét és utóhatásait. A tartalmat számos metszet és térképvázlat illusztrálja.

Az 1456-os ostromot megelőző esztendő sűrű történéseiről, benne természetesen a két fél előkészületeiről is szó esik. Jelentősége miatt megemlíti a
III. Callixtus pápa által 1455-ben meghirdetett keresztes hadjáratot is, az ezzel kapcsolatos és a széles olvasóközönség számára legismertebb momentum, a déli harangszó kérdése is tárgyalásra kerül. A pápa azt már az ostrom előtt, 1456. június 29-én elrendelte, miközben a törökök július második napján érkeztek meg Nándorfehérvár falai alá.

A kötet külön kiemeli a három nagy összecsapást: július 14.-én a Dunán vívott csatát, a július 21-22.-i rohamot, valamint a döntőnek bizonyuló keresztes támadást július 22. napján. Szól arról az elterjedt tévhitről is, hogy az elfoglalt török ágyukkal lőtték volna az ellenséget a július 22-i támadás során, és ezeket cáfolja is: a nehéz ostromlövegek bevetése lehetetlen volt, viszont a kisebb ágyúkkal már nem elképzelhetetlen természetesen, hogy tüzeltek. Egy másik tévhitre,
Dugovics Titusz hőstettére is fény derül. A könyvből megtudhatjuk, hogy hőstettet bemutató adományozó oklevelek leginkább újkori hamisítást sejtetnek, és egyfajta balkáni vándormotívum jelenléte ez esetben sem kizárt.
A legfontosabb kérdés megválaszolása, - hogy miért maradt el a július 22-i váratlan és döntő siker után az ostromlók üldözése - sem maradt ki a műből.

A nándorfehérvári győzelem utáni belpolitikai változásokat is vázolja a kötet, mégpedig
Cillei Ulrik nándorfehérvári megölésén és Hunyadi László kivégzésén keresztül vezeti az olvasót egészen Hunyadi Mátyás megválasztását megelőző téli napokig.
A kiadás végén historiográfiai összefoglalás és részletes bibliográfia is szerepel. A kötet külön érdeme, hogy a két kiadás között született, a kérdéskört szorosan érintő publikációkat is felhasználta. Cseh Valentin kötete a napjainkban igen divatos, angolszász eredetű tudományos-ismeretterjesztő műfaj igényes példája a magyar hadtörténelem talán legismertebb győzelméről.
Kérem, hogy részvételi szándékát október 9-ig szíveskedjen jelezni az alábbi telefonszámokon:
MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság
Tudományos Szakkönyvtár
Tel.: 214-65 ; 223-58 ; 222-11
Városi tel.: (1) 474-14-17

2017. szeptember 18., hétfő

Pintér Tamás - Rózsafi János - Stencinger Norbert: Magyar ezredek Doberdó-fennsík védelmében - Könyvbemutató

  A Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhelye
és a 
MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság Tudományos Szakkönyvtára 
tisztelettel meghívja Önt
Pintér Tamás - Rózsafi János - Stencinger Norbert:

Magyar ezredek Doberdó-fennsík védelmében

 című könyvének 
2017. szeptember 20-án, szerdán 14.30-kor

a Honvédelmi Minisztérium A épület III. emelet 342. sz. konferenciatermében tartandó könyvbemutatójára.


A könyvbemutató moderátora:
Dr. Bartók Béla főiskolai docens,

Eszterházy Károly Egyetem Új- és Jelenkori Történettudományi Tanszék

 A könyvbemutató házigazdája:


A mű a Doberdó-fennsíkon 1915 és 1916 között állomásozó tíz magyar gyalogezred történetét foglalja össze.
A kötet első kiadása még 2009-ben látott napvilágot. Akkor még csupán alkalmi kiadványként, a visintini kápolna avatására jelentették meg, ám az akkori kétezer példányt szinte pillanatok alatt felvásárolták a történelemrajongók. Idén a Honvédelmi Minisztérium és számos magánszemély támogatásának köszönhetően, a Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány gondozásában jelenhetett meg végre a második, bővített kiadás. A mostani kiadás a négy császári és királyi, és a négy magyar királyi ezred leírása mellett a csaták során helytálló két népfölkelő ezred bemutatásával is bővült. Újítás, hogy az ezredtörténeti részeken kívül az egyes fejezetekben az ismertebb hadvezéreket, jelentősebb tiszteket, nevesebb személyeket külön keretes szövegekben mutatják be a szerzők. A harctéren készült vázlatok, a korabeli, illetve a két világháború közötti kiadványokban megjelent térképek, vázlatok, madártávlati képek mellett mai térképek, metszetek és háromdimenziós rekonstrukciós kép segítségével jelenítik meg, és ezáltal vizuálisan érthetőbbé teszik Doberdó földrajzi kontextusát, a harci események színterét. A kötet további újdonsága az első kiadás óta a szerzők kutatásai alapján született írásokból álló tanulmányválogatás.

A Pintér Tamás, Rózsafi János és Stencinger Norbert által jegyzett kötettel egy olyan igényes munka került a történelem iránt érdeklődő magyar olvasók elé, ami nemzetközi szinten is megállja a helyét.


Ha megjelenésére számíthatunk, kérjük, jelezzen vissza az alábbi telefonszámokon:
MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság
Tudományos Szakkönyvtár
Tel.: 214-65 ; 223-58 ; 222-11
Városi tel.: (1) 474-14-17