2018. október 5., péntek

Titkok, kalandok, találkozások - Rendhagyó beszélgetés Schäffer Erzsébet írónővelrendhagyó rendezvényre várja az érdeklődőket.
Titkok, kalandok, találkozások
Rendhagyó beszélgetés
Schäffer Erzsébet írónővel
Időpont: 2018. október 25. (csütörtök) 14:00Helyszín:
1055 Budapest, Balaton u. 7-11. A. épület 3/342.A beszélgetés házigazdája:

Szabóné Szabó Andrea alezredes, mb. osztályvezető
Kérjük, hogy részvételi szándékát az alábbi telefonszámokon
szíveskedjen jelezni, legkésőbb 2018. október 24-ig:
MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság
Tudományos Szakkönyvtár
HM telefon: 21-465; 22-358; 22-211
Városi telefon: (1) 474-14-17

Schäffer Erzsébet újságíró, író, publicista:
Érzékeny írásait és gazdag életpályáját több elismerés is fémjelzi: többek között megkapta a Pulitzer-emlékdíjat, a Magyar Köztársaság lovagkeresztjét és a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét, kollégáitól megkapta a Nők Lapja egyszer kiadott Galsai-díját. 2009-ben pedig Prima Primissima díjjal tüntették ki. 2011-ben az utóbbi évtized legsikeresebb női írói közé választották, valamint az 50 legbefolyásosabb magyar nő között tartották számon. 1989 óta a Nők Lapja munkatársa, előtte 15 évig dolgozott a Török Sándor író által alapított Gyermekünk című lap szerkesztőségében.Történeteiből 20 könyv és 6 hangoskönyv született. Lélektől lélekig szóló írásaival becsületre, egyszerűségre, a természet és az emberek szeretetére, a segítség nyújtására tanít utánozhatatlanul egyedi hangulatú stílusában.
Schäffer Erzsébet könyvei közül számos kölcsönözhető könyvtárunkban.

2018. szeptember 11., kedd

Szigetvári Tamás: Európai integráció és/vagy keleti nyitás - Könyvbemutató


Időpont:
2018. szeptember 25. (kedd) 14.30
Helyszín: Honvédelmi Minisztérium
1055 Budapest, Balaton u. 7-11. A. épület 3/342.

A rendezvény házigazdája:
HVK Tudományos Kutatóhely, mb. osztályvezető
A beszélgetés résztvevői:
Szigetvári Tamás, politológus-közgazdász, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nemzetközi és Politikatudományi Intézetének egyetemi docense, az MTA KRTK Világgazdasági
Intézetének tudományos főmunkatársa, Egeresi Zoltán, az NKE Stratégiai Védelmi Kutatóközpont tudományos munkatársa és Miletics Péter tanácsos, a HVK Tudományos Kutatóhely vezető kutatója, a Szegedi Egyetem
ÁJTK Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet mesteroktatója.
A könyvbemutató és az interaktív beszélgetés megpróbál rávilágítani a 21. századi Törökország legfontosabb orientációs dilemmájára: folytassa-e a korábbi évtizedek nyugati modernizációt követő politikáját, vagy keressen alternatív fejlődési útvonalat, érinti az
Oroszországgal vagy Kelet-Ázsiával való kapcsolatok kérdéskörét, valamint vizsgálja a
törökországi belpolitika alakulását is. 
A kötet a Typotex Kiadó jóvoltából a könyvtárban kölcsönözhető.
A rendezvény nyilvános, de az objektumba történő
zavartalan belépés érdekében, kérjük, hogy részvételi szándékát az alábbi telefonszámokon szíveskedjen jelezni, legkésőbb 2018. szeptember 24-ig:
MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság
Tudományos Szakkönyvtár
HM telefon: 21-465; 22-358; 22-211
Városi telefon: (1) 474-14-17
Email:
hvk.tkh@hm.gov.hu

2018. április 18., szerda

J. Nagy László: Magyarország és az arab világ 1947-1989 - Könyvbemutató


A Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhelye
és a
MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság
Tudományos Szakkönyvtára
tisztelettel meghívja Önt
J. Nagy László:
Magyarország és az arab világ 1947-1989
című könyvének
2018. április 25-én, szerdán 14.30-kor tartandó
bemutatójára.

A könyvbemutató házigazdája:
Dr. habil. Besenyő János ezredes,
osztályvezető
A könyvet bemutatják:
J. Nagy László DSc., egyetemi tanár
Szegedi Tudományegyetem BTK,
Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék
Helyszín:
Honvédelmi Minisztérium,
1055 Budapest, Balaton u. 7-11.
A) épület III. emelet 342. sz. konferenciaterem


J. Nagy László: Magyarország és az arab világ 1947-1989

J. Nagy László, a Magyarország és az arab világ 1947-1989 című kötet szerzője a Szegedi Tudományegyetem Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszékének vezetője, az MTA doktora. Kutatási területe a Mediterráneum története és a nemzetközi kapcsolatrendszerben betöltött szerepe. Munkássága ugyan elsősorban a Maghreb-országokra fókuszál, mégis ki kell emelnünk a most bemutatásra kerülő, az arab térség 1945 utáni történetét átfogóan elemző művét.
Napjainkban a Közel-Kelet említésekor a legtöbb magyarnak – sajnálatos, de nem elítélhető módon – olyan dolgok jutnak először az eszébe, mint a „migrációs válság, káosz, szélsőséges iszlámizmus, vagy a terrorizmus”. Pedig volt időszak a magyar történelemben, amikor Budapest az arab térség egyes országaival nagyon jó viszonyt ápolt, valamint az állami média pozitív színben tüntette fel a “haladó szellemiségű” arab államok és mozgalmak harcát Izraellel, illetve az “imperialistákkal” szemben. J. Nagy László által írt Magyarország és az arab világ 1947-1989, könyv segítségével most széleskörű betekintést nyerhetünk ebbe az intenzív, de a konfliktusoktól és problémáktól korántsem mentes kapcsolatrendszerbe.
Sokáig senki nem vállalkozott arra, hogy egy átfogó kapcsolattörténeti monográfiát írjon Magyarországnak és az Arab Liga 22 tagállamának] viszonyáról. Legalábbis mostanáig, mivel 2017-ben J. Nagy Lászlónak, a Szegedi Tudományegyetem professzor emeritusának és történésznek, sikerült betöltenie ezt a régóta tántorgó űrt. A szerző a „Magyarország és az arab világ 1947-1989” című könyvével, a hazai és a külföldi terepen, illetve levéltárakban végzett kutatásai alapján tudományos, mégis olvasmányos stílusban mutatja be az arab-magyar kapcsolatok korántsem unalmas és száraz történetét.
J. Nagy nem először vágott neki ennek a feladatnak: a szegedi történésznek erről a témáról több mint tíz évvel ezelőtt jelent meg a „Magyarország és az arab térség” című kapcsolattörténeti műve. Csakhogy akkor csupán 1975-ig vizsgálta a kérdést, miközben a mostani művében már 1989-ig elemezte az arab-magyar kapcsolatok történetét. Ugyanúgy a szerző az 1975 előtti évekre vonatkozóan sok új információval, illetve eseménnyel és forrásközléssel egészítette ki a korábbi monográfiáját. Sőt, a történész az utolsó alfejezetekben a rendszerváltás időszakára és az Antal-kormány közel-keleti politikájára is, ami valóban egészen egyedi színt kölcsönöz a könyvnek, hiszen ezzel még korábban senki nem foglalkozott.

Érdeklődés esetén a könyv kedvezményes megvásárlására lehetőséget biztosítunk a helyszínen, a bemutatót követően.
Kérjük, hogy részvételi szándékát az alábbi telefonszámokon jelezze legkésőbb
2018. április 23-ig
MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság
Tudományos Szakkönyvtár
Tel.: 214-65 ; 223-58 ; 222-11
Városi tel.: (1) 474-14-17

2018. február 5., hétfő

Grüll Tibor: A Római Birodalom gazdasága - Könyvbemutató


A Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhelye
és a
MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság
Tudományos Szakkönyvtára
tisztelettel meghívja Önt 
Grüll Tibor: A Római Birodalom gazdasága
című könyvének
2018. február 15-én, csütörtökön 14.30-kor tartandó bemutatójára.
A könyvbemutató házigazdája:
Dr. habil. Besenyő János ezredes,osztályvezető

A könyvet bemutatja:
Dr. habil. Grüll Tibor, az MTA doktora/Dsc, egyetemi docens,
tanszékvezető egyetemi tanár
Történettudományi Intézet Ókortörténeti Tanszék
Helyszín: Honvédelmi Minisztérium
(1055 Budapest, Balaton u. 7-11.)
A. épület III. emelet 342. sz. konferenciaterem
Grüll Tibor: A római Birodalom Gazdasága
Az ókori Róma gazdaságáról utoljára több mint fél évszázada jelent meg átfogó munka magyar nyelven. Időközben hatalmas fejlődésen ment keresztül az ókortudomány ezen szakága, elsősorban a régészeti kutatások mennyiségi és minőségi fejlődésének köszönhetően. A Földközi-tengerből előkerült több mint 1500 hajóroncs például bebizonyította, hogy az Imperium Romanum területén mindenhol, mindig, mindennel kereskedtek. A grönlandi jégmagok vizsgálata megmutatta, hogy a levegő nehézfém-szennyezettsége a római gazdaság csúcskorszakában, vagyis a Kr. u. 1-2. században akkora mértékű volt, mint az első ipari forradalom idején. Mindezek az adatok - más forrásokból (irodalmi szövegek, papiruszok, feliratok stb.) nyert információkkal kiegészítve - arra mutatnak, hogy az antik római gazdaság a gőzgép és az elektromosság feltalálása előtti premodern világ legfejlettebb gazdasága volt.
A kötet a legújabb szakirodalom alapján kísérli meg feldolgozni a római ökonómia három nagy szektora - mezőgazdasági és kézműipari termelés; feldolgozóipar; kereskedelem - mellett az ökológiai adottságok, a természeti erőforrások, a társadalom és a gazdaság, valamint a pénzügyek témakörét. A kötetet elsősorban a római történelem e kevéssé ismert, de annál izgalmasabb területe iránt érdeklődő olvasóknak, közülük is különösen az egyetemi hallgatóknak ajánljuk.
Dr. habil. Grüll Tibor (1964) az MTA doktora, a Pécsi Tudományegyetem Ókortörténeti Tanszékén működő Ókori Gazdaságtörténeti Kutatócsoport egyik alapítója és vezetője. Kutatási területei egyebek mellett a Római Birodalom történeti földrajza és gazdaságtörténete.
Végezetül figyelmükbe ajánljuk egy egyetemista hallgató véleményét Grüll Tibor történészről:
„Előadásmódjában veri az összes töris oktatót. Amint megszólal, magával ragadja a figyelmet, mert olyan szenvedéllyel tud beszélni, amit még nem hallott az ember.”
Érdeklődés esetén a könyv kedvezményes megvásárlására lehetőséget biztosítunk a helyszínen, a bemutatót követően. 
Kérjük, hogy részvételi szándékát az alábbi telefonszámokon szíveskedjen jelezni legkésőbb 2018. február 13-ig:
MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság
Tudományos Szakkönyvtár
Tel.: +36-1-474-14-17
MH.:214-65 ; 223-58 ; 222-11

2018. január 12., péntek

Komán János - Pál-Antal Sándor - Süli Attila: Ágyúcső és puskapor ; Süli Attila: Két háromszéki kormánybiztos a forradalomban és szabadságharcban ; KönyvbemutatóA Honvéd Vezérkar
Tudományos Kutatóhelye
és a
MH Hadkiegészítő Felkészítő és Kiképző Parancsnokság
Tudományos Szakkönyvtára
ezúttal egy kettős
könyvbemutatóra hívja az érdeklődőket
2018. január 24-én, szerdán
14.30-kor
Komán János - Pál-Antal Sándor - Süli Attila:
Ágyúcső és puskapor: Bodor Ferenc, a 48-as csíki ágyúöntő és lőporgyártó 

és
Süli Attila: Két háromszéki kormánybiztos a forradalomban és szabadságharcban:
Gál Dániel és Németh László tevékenysége 1848-49-bencímű könyvek bemutatójára
A könyvbemutató házigazdája:
Dr. habil. Besenyő János ezredes, osztályvezető
A két könyvet bemutatja:
prof. Dr. Hermann Róbert egyetemi tanár, a HM HIM parancsnokának tudományos helyettese
Helyszín: Honvédelmi Minisztérium, 1055 Budapest, Balaton u. 7-11.,

A. épület III. emelet 342. sz. konferenciaterem
Komán János - pál-Antal Sándor - Süli Attila:Ágyúcső És Puskapor : Bodor Ferenc A 48-As csíki Ágyúöntő És Lőporgyártó
Bodor Ferenc, a balánbányai rézbánya üzemvezetője a régióban elsőként gyártott ágyút, épített és üzemeltetett lőporgyárat Csíkmadaras határában a honvédség számára 1849 tavaszától a szabadságharc végéig. A forradalom utáni évtizedekben méltatlanul megfeledkeztek róla, és rágalmazások szenvedő alanyaként volt kénytelen mellőzötten, nélkülözések közepette eltartani népes családját.
Széles körű levéltári kutatások alapján a szerzők az általános történeti, illetve a kor hadtörténeti környezetébe ágyazva ismertetik Bodor Ferenc életútját és munkásságát, valamint mellőzésének, érdemei tagadásának historiográfiáját, ezzel egy időben új megvilágításba helyezve Csíkszéknek az 1848-49-es forradalomban és szabadságharcban betöltött szerepét.

Süli Attila: Két háromszéki kormánybiztos a Forradalomban és szabadságharcban: Gál Dániel és Németh László
Hermann Róbert az 1848-49-es szabadságharc hadtörténetének kiváló ismerője a téma tudományos eredményeit bemutató stúdiumában így fogalmaz: "... A politikai és katonai vezetés kapcsolatáról jómagam publikáltam egy monográfiát, illetve néhány tanulmányt. Igen fontos e szempontból az egyes kormánybiztosok tevékenységének feldolgozása, illetve iratanyaguk publikálása, amiben különösen Süli Attila jár elől jó példával." (Részlet Hermann Róbert: Megírható-e az 1848-49-es csaták története, avagy az 1848-49-es hadtörténetírás problémái című tanulmányából.)
A megkezdett munkát folytatja Süli Attila hadtörténész legújabb kötete, amely két háromszéki származású kormánybiztos életútját, tevékenységét mutatja be, elsősorban az 1848-49-es működésükre fókuszálva. A kézirat elkészítéséhez a szerző alapkutatásokat folytatott a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában, a Hadtörténelmi Levéltárban, a Magyar Tudományos Akadémia Kézirattárban és több romániai közgyűjteményben. A mű, amely két, eddig szinte alig ismert illyefalvi születésű politikus tevékenységét vázolja fel, számos olyan forrásra épít, amelyek eddig a hadtörténetírás számára ismeretlenek voltak.

Kérjük, hogy részvételi szándékát az alábbi telefonszámokon szíveskedjen jelezni legkésőbb 2018. január 22-ig:
MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság
Tudományos Szakkönyvtár
Tel.: 222-11 ; 214-65 ; 223-58
Városi tel.: (1) 474-14-17

2017. december 1., péntek

Biedermann Zsuzsánna - Kiss Judit: Szubszaharai Afrika Gazdasága a 21. században - Könyvbemutató

és a
tisztelettel meghívja Önt
 Szubszaharai Afrika gazdasága a 21. században
című könyvüknek
2017. december 6-án, szerdán
14.30-kor tartandó bemutatójára
A könyvbemutató házigazdája:
A könyvet bemutatják:
Biedermann Zsuzsánna, és Kiss Judit
Helyszín:
Honvédelmi Minisztérium, 1055 Budapest, Balaton u. 7-11.,
A) épület III. emelet 342. sz. konferenciaterem
 
Szubszaharai afrika gazdasága a 21. században

"Mint új Afrika-politikánk egyik gyakorlati megvalósítója és harminc év után hazánk első ghánai nagykövete, azt vallom, hogy Afrika megismertetése kiemelt feladat ahhoz, hogy a magyar diplomácia megfelelő támogatottsággal végezhesse munkáját a kontinensen. Folyamatos célunk, hogy a magyar társadalmat és a gazdasági, üzleti világot megszólítsuk, megértessük velük, miért olyan fontos ezzel a csodálatos kontinenssel foglalkozni. Ez a kötet tudományos igényességével járul hozzá misszióinkhoz."
Szabó András, Magyarország ghánai nagykövete
"Afrika a gyarmati felszabadulás óta keresi az önálló politikai, gazdasági fejlődés útját. E törekvést részleges sikerek és látványos kudarcok kísérik, miközben az új államok a fejlődést gátló hagyományos tényezők mellett már a globalizáció új kihívásaival is szembesülnek. A kötetben kiváló afrikanisták esettanulmányai elemzik a szubszaharai térség gondjait, mint a demográfiai robbanás, az egyoldalú gyors urbanizáció, a súlyos szociális és egészségügyi problémák. Tárgyalják a fejlesztő állam dilemmáit, bemutatják a geopolitikai versengést a külföldi tőkeberuházásokért, valamint a magyar-afrikai kapcsolatok alakulását is. A kötethez a nemzetközi és fejlődéstanulmányok doyenje, Szentes Tamás írt magvas előszót."
Dr. Bayer József, a Magyar Tudományos Akadémia Afrika Albizottságának elnöke
"A szubszaharai Afrika gazdasági folyamatait középpontba állító, tudományos igényességgel összeállított kötet nem is lehetne időszerűbb a Külgazdasági és Külügyminisztériumban zajló gyakorlati külgazdasági és diplomáciai munka szempontjából. A tanulmányok segítenek abban, hogy nagyobb empátiával és hozzáértéssel közelítsük meg a Déli Nyitás egyik legnehezebb, ugyanakkor legígéretesebb régióját. Meggyőződésem, hogy a hiánypótló összeállítás a térséggel foglalkozó diplomaták, üzletemberek és kutatók számára egyaránt még hosszú ideig az egyik legfontosabb referenciamunkát fogja jelenteni."
Horváth Márk, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Afrika főosztályának főosztályvezetője

Érdeklődés esetén a könyv kedvezményes megvásárlására lehetőséget biztosítunk a helyszínen, a bemutatót követően.
Kérjük, hogy részvételi szándékát az alábbi telefonszámokon szíveskedjen jelezni legkésőbb 2017. december 4-ig:
MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság
Tudományos Szakkönyvtár
Tel.: 214-65 ; 223-58 ; 222-11
Városi tel.: (1) 474-14-17


2017. október 18., szerda

Paul "Coach" Wade : Fegyencedzés - Könyvajánló


Paul "Coach" Wade : Fegyencedzés 
 Budapest : Jaffa Kiadó, 2011
Hogyan kell edzeni akkor, ha VALÓBAN AZ ÉLETED
múlik az IGAZI erődön és keménységeden?

A legtöbb testedzéssel foglalkozó rendszer a „háziasított” embertípusnak szól, azaz olyanoknak, akik viszonylagos biztonságban élik az életüket, erejüket büszkeségből ápolják, teljesítményt látnak benne, és nem a túlélés feltétlen szüksége hajtja őket. A profi sportoló azért edzi a testét, hogy jól teljesítsen egy sporteseményen, nem pedig azért, hogy biztonságosan kerüljön ki egy élet-halál küzdelemből. Még a katonák és a rendőrök is inkább a fegyvereik nyújtotta biztonságra támaszkodnak a győzelem eléréséhez, nem pedig saját nyers erejükre.

Egyetlen olyan hely van a világon, ahol a nagyobb erő az élet és halál közti különbséget jelentheti: ez pedig a jól őrzött börtön. Ebben a környezetben – ahol a megfélemlítés napi gyakorlat – a ragadozó egy pillanat alatt végezhet a gyengébbel. A börtönök kegyetlen világában az ember vagy hivatásos áldozat lesz, vagy megszerzi a túléléshez szükséges félelmetes erőt, ami azt jelzi a ragadozónak: jobb, ha nem próbálkozik.

PAUL WADE 19 évet töltött olyan pokoli helyeken, mint a San Quentin, az Angola vagy a Marion börtön. Félős és nyeszlett srácként lépte át a börtön kapuját és a föld egyik legerősebb embereként szabadult onnan. Paul Wade a fegyházban töltött időt arra áldozta, hogy kifejlessze a túléléshez szükséges félelmetes erőt. Ki gondolta volna, hogy éppen Amerika börtöneiben találjuk meg a hatalmas erő megszerzésének elveszett titkát! Paul Wade úgy ásta ki ezeket a titkokat, mintha az élete múlt volna rajta – és nyilván sok tekintetben pontosan ez volt a helyzet.

Paul Wade kiszabadult: megfizette „tartozását a társadalomnak”. Méghozzá nem csupán az átélt szörnyűségek által, hanem a legnagyszerűbb ajándékkal, amit csak adhatott: a fegyencedzés technikáit bemutató könyve MINDENKINEK hasznára válhat, akinek elege van a puhányságból és igazi erőre vágyik!


A könyv a Jaffa Kiadó ajándékaként kölcsönözhető könyvtárunkban!