2018. január 12., péntek

Komán János - Pál-Antal Sándor - Süli Attila: Ágyúcső és puskapor ; Süli Attila: Két háromszéki kormánybiztos a forradalomban és szabadságharcban ; KönyvbemutatóA Honvéd Vezérkar
Tudományos Kutatóhelye
és a
MH Hadkiegészítő Felkészítő és Kiképző Parancsnokság
Tudományos Szakkönyvtára
ezúttal egy kettős
könyvbemutatóra hívja az érdeklődőket
2018. január 24-én, szerdán
14.30-kor
Komán János - Pál-Antal Sándor - Süli Attila:
Ágyúcső és puskapor: Bodor Ferenc, a 48-as csíki ágyúöntő és lőporgyártó 

és
Süli Attila: Két háromszéki kormánybiztos a forradalomban és szabadságharcban:
Gál Dániel és Németh László tevékenysége 1848-49-bencímű könyvek bemutatójára
A könyvbemutató házigazdája:
Dr. habil. Besenyő János ezredes, osztályvezető
A két könyvet bemutatja:
prof. Dr. Hermann Róbert egyetemi tanár, a HM HIM parancsnokának tudományos helyettese
Helyszín: Honvédelmi Minisztérium, 1055 Budapest, Balaton u. 7-11.,

A. épület III. emelet 342. sz. konferenciaterem
Komán János - pál-Antal Sándor - Süli Attila:Ágyúcső És Puskapor : Bodor Ferenc A 48-As csíki Ágyúöntő És Lőporgyártó
Bodor Ferenc, a balánbányai rézbánya üzemvezetője a régióban elsőként gyártott ágyút, épített és üzemeltetett lőporgyárat Csíkmadaras határában a honvédség számára 1849 tavaszától a szabadságharc végéig. A forradalom utáni évtizedekben méltatlanul megfeledkeztek róla, és rágalmazások szenvedő alanyaként volt kénytelen mellőzötten, nélkülözések közepette eltartani népes családját.
Széles körű levéltári kutatások alapján a szerzők az általános történeti, illetve a kor hadtörténeti környezetébe ágyazva ismertetik Bodor Ferenc életútját és munkásságát, valamint mellőzésének, érdemei tagadásának historiográfiáját, ezzel egy időben új megvilágításba helyezve Csíkszéknek az 1848-49-es forradalomban és szabadságharcban betöltött szerepét.

Süli Attila: Két háromszéki kormánybiztos a Forradalomban és szabadságharcban: Gál Dániel és Németh László
Hermann Róbert az 1848-49-es szabadságharc hadtörténetének kiváló ismerője a téma tudományos eredményeit bemutató stúdiumában így fogalmaz: "... A politikai és katonai vezetés kapcsolatáról jómagam publikáltam egy monográfiát, illetve néhány tanulmányt. Igen fontos e szempontból az egyes kormánybiztosok tevékenységének feldolgozása, illetve iratanyaguk publikálása, amiben különösen Süli Attila jár elől jó példával." (Részlet Hermann Róbert: Megírható-e az 1848-49-es csaták története, avagy az 1848-49-es hadtörténetírás problémái című tanulmányából.)
A megkezdett munkát folytatja Süli Attila hadtörténész legújabb kötete, amely két háromszéki származású kormánybiztos életútját, tevékenységét mutatja be, elsősorban az 1848-49-es működésükre fókuszálva. A kézirat elkészítéséhez a szerző alapkutatásokat folytatott a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában, a Hadtörténelmi Levéltárban, a Magyar Tudományos Akadémia Kézirattárban és több romániai közgyűjteményben. A mű, amely két, eddig szinte alig ismert illyefalvi születésű politikus tevékenységét vázolja fel, számos olyan forrásra épít, amelyek eddig a hadtörténetírás számára ismeretlenek voltak.

Kérjük, hogy részvételi szándékát az alábbi telefonszámokon szíveskedjen jelezni legkésőbb 2018. január 22-ig:
MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság
Tudományos Szakkönyvtár
Tel.: 222-11 ; 214-65 ; 223-58
Városi tel.: (1) 474-14-17

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése