2017. október 2., hétfő

Cseh Valentin: A nándorfehérvári csata 1456 - Könyvbemutatóés a 
MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság  Tudományos Szakkönyvtára
tisztelettel meghívja Önt
Cseh Valentin:
A nándorfehérvári csata 1456
 című könyvének
2017. október 12-én,
csütörtökön
A épület III. emelet 342. sz. konferenciatermében tartandó könyvbemutatójára.

A könyvet bemutatja: Dr. Négyesi Lajos alezredes,
HM Kegyeleti Diplomáciáért Felelős Miniszteri Biztosi Titkárság
Belföldi szakreferens, hadtörténész, egyetemi docens,
A könyvbemutató házigazdája:


Cseh Valentin: A nándorfehérvári csata 1456

A magyar hadtörténelem talán legismertebb győzelmének, az
1456-os nándorfehérvári diadal 560-ik évfordulójára jelent meg Cseh Valentin történész tudományos igénnyel megírt ismeretterjesztő kötetének második, bővített kiadása.
A fiatal zalaegerszegi történész, a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely külső kutatója monográfiájában a török-magyar küzdelmek előzményeit, a hadszínteret, a hadseregeket és a vezető személyiségeket éppúgy részletesen bemutatja, mint a vár és a város építéstörténetét, az ostrom menetét és utóhatásait. A tartalmat számos metszet és térképvázlat illusztrálja.

Az 1456-os ostromot megelőző esztendő sűrű történéseiről, benne természetesen a két fél előkészületeiről is szó esik. Jelentősége miatt megemlíti a
III. Callixtus pápa által 1455-ben meghirdetett keresztes hadjáratot is, az ezzel kapcsolatos és a széles olvasóközönség számára legismertebb momentum, a déli harangszó kérdése is tárgyalásra kerül. A pápa azt már az ostrom előtt, 1456. június 29-én elrendelte, miközben a törökök július második napján érkeztek meg Nándorfehérvár falai alá.

A kötet külön kiemeli a három nagy összecsapást: július 14.-én a Dunán vívott csatát, a július 21-22.-i rohamot, valamint a döntőnek bizonyuló keresztes támadást július 22. napján. Szól arról az elterjedt tévhitről is, hogy az elfoglalt török ágyukkal lőtték volna az ellenséget a július 22-i támadás során, és ezeket cáfolja is: a nehéz ostromlövegek bevetése lehetetlen volt, viszont a kisebb ágyúkkal már nem elképzelhetetlen természetesen, hogy tüzeltek. Egy másik tévhitre,
Dugovics Titusz hőstettére is fény derül. A könyvből megtudhatjuk, hogy hőstettet bemutató adományozó oklevelek leginkább újkori hamisítást sejtetnek, és egyfajta balkáni vándormotívum jelenléte ez esetben sem kizárt.
A legfontosabb kérdés megválaszolása, - hogy miért maradt el a július 22-i váratlan és döntő siker után az ostromlók üldözése - sem maradt ki a műből.

A nándorfehérvári győzelem utáni belpolitikai változásokat is vázolja a kötet, mégpedig
Cillei Ulrik nándorfehérvári megölésén és Hunyadi László kivégzésén keresztül vezeti az olvasót egészen Hunyadi Mátyás megválasztását megelőző téli napokig.
A kiadás végén historiográfiai összefoglalás és részletes bibliográfia is szerepel. A kötet külön érdeme, hogy a két kiadás között született, a kérdéskört szorosan érintő publikációkat is felhasználta. Cseh Valentin kötete a napjainkban igen divatos, angolszász eredetű tudományos-ismeretterjesztő műfaj igényes példája a magyar hadtörténelem talán legismertebb győzelméről.
Kérem, hogy részvételi szándékát október 9-ig szíveskedjen jelezni az alábbi telefonszámokon:
MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság
Tudományos Szakkönyvtár
Tel.: 214-65 ; 223-58 ; 222-11
Városi tel.: (1) 474-14-17

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése