2017. szeptember 14., csütörtök

Könyvbemutató : Süli Attila: Ormai Norbert, az első aradi vértanú


A Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhelye
és a
MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság
Tudományos Szakkönyvtára
tisztelettel meghívja az érdeklődőket
Süli Attila:
Ormai Norbert, az első aradi vértanú 

című könyvének

2017. május 25-én, csütörtökön 14.30-kor 

tartandó bemutatójára.


A könyvbemutató házigazdája:
Dr. habil. Besenyő János ezredes, osztályvezető

A könyvet bemutatja a szerző:

 

Dr. Süli Attila őrnagy, hadtörténész
Helyszín: 

Honvédelmi Minisztérium, 

1055 Budapest, Balaton u. 7-11.,
A) épület III. emelet 342. sz. konferenciaterem
 

Süli Attila: Ormai Norbert, az első aradi vértanú
„Ami az aradi vértanúk emlékének megőrzését illeti, különösebb büszkélkednivalónk nincs” – írta 1979-ben, az aradi vértanúk peranyagait közreadó kötetében Katona Tamás, a forradalom és szabadságharc történetének egyik legjobb ismerője. A néhány éve elhunyt kiváló történész szavainak igazságát kár lenne tagadni: az aradi vértanúk többségéről mindmáig nem született kritikai, alapkutatásokon nyugvó életrajzi mű….

A Line Design Kiadó most induló sorozata ezt a hiányt kívánja pótolni…..

A tizenhét kötetre tervezett sorozatban az elsőként kivégzett Ormai Norbert honvédezredes, az október 6-án főbe lőtt, illetve felakasztott tizenhármak, az október 25-én agyonlőtt Kazinczy Lajos ezredes és az 1850. február 19-én utolsóként kivégzett Ludwig Hauk alezredes mellett helyet kap a nagy perben el nem ítélt, s az aradi börtönben nyomorúságos körülmények közepette elhunyt Lenkey János honvéd tábornok életrajza is. Hiszen Lenkey csak azért kerülte el a halálos ítéletet, mert a per során az elmezavar jelei mutatkoztak rajta, és ezért az ellene folyó eljárást felfüggesztették. A megjelenő kötetekben nemcsak a vértanúk életrajzait adjuk közre, hanem bőséges válogatást adunk fennmaradt leveleikből, hivatalos irataikból. Abban reménykedünk, hogy ezáltal nemcsak az egyes személyiségeket mutathatjuk be plasztikusabban, de hozzájárulhatunk a szabadságharc katonai történetének jobb megismeréséhez is.

A nyitó kötetben Süli Attila, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Kutatóosztályának munkatársa az 1849. augusztus 22-én rögtön ítélettel kivégzett Ormai (Auffenberg) Norbert honvéd ezredes, a honvéd vadászezredek szervezőjének életpályáját mutatja be levéltári alapkutatások alapján, s egyben képet ad a vadász csapatnem megszervezésének történetéről és a vadászalakulatok harcairól is.

(Hermann Róbert)

Dr. Süli Attila hadtörténész, több mint egy évtizede foglalkozik az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc politikai és hadtörténetével, és ezen belül a szabadságharc erdélyi történetével. Az utóbbi témakörön belül számos tudományos publikációja jelent meg szakfolyóiratokban és tanulmánykötetekben. Emellett a szerző aktívan támogatja munkásságával a hazai és erdélyi források felkutatását és publikálását. A most bemutatásra kerülő életrajzi kötet hiánypótló a maga nemében, átfogó képet ad az „első” aradi vértanúról, és a hadtörténelem iránt érdeklődőket közelebb viheti a szabadságharc alaposabb megismeréséhez.


Érdeklődés esetén a könyv kedvezményes megvásárlására lehetőséget biztosítunk a helyszínen, a bemutatót követően.

Ha megjelenésére számíthatunk, kérjük, hogy jelezzen vissza az alábbi telefonszámokon legkésőbb május 22-ig:

MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság

Tudományos Szakkönyvtár

Tel.: 214-65 ; 223-58 ; 222-11

Városi tel.: (1) 474-14-17

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése