2017. április 6., csütörtök

Könyvbemutató : Nógrádi György: Szerencsénk volt, túléltük

A Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhelye
és az
MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság
Tudományos Szakkönyvtára
 
meghívja Önt
Nógrádi György:
Szerencsénk volt, túléltük… - Világpolitika 1945-től napjainkig 
című könyvének bemutatójára
 2017. április 26-án, szerdán 14.30-kor

a Honvédelmi Minisztérium
A épület
III. emelet 342. sz. konferenciatermében.


A könyvbemutató házigazdája:
Dr. Besenyő János ezredes, osztályvezető
Nógrádi Györgyöt leginkább, mint az újságírók által legtöbbet foglalkoztatott biztonságpolitikai szakértőt ismerheti a tévénéző, a rádióhallgató és az újságolvasó. Kevés olyan, biztonságpolitikai vonatkozású kérdés van, amelynek kapcsán ne nyilatkozott volna még a médiumokban. Pedig Nógrádi György elsősorban közgazdász és csak ezt követően biztonságpolitikai szakértő.
A Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát, és 1974-ben „Az NSZK gazdaságpolitikája”címmel írta meg doktori értekezését, majd 1986-ban „Az SPD biztonságpolitikája történelmi változásainak egyes kérdései” címen publikálta kandidátusi értekezését. 1997-ben habilitált, vagyis egyetemi docensből egyetemi tanár lett. Öt évig a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán tanított. 1972-től a Közgazdaságtudományi Egyetem tanáraként kezdett el dolgozni, 1981-ben pedig a Budapesti Műszaki Egyetemen oktatója lett. 1988-ban elnyert egy ösztöndíjat, három hónapot dolgozott Németországban, egyetemi disszertációját, a doktoriját, és a kandidátusiját is német témákból írta. 1989. január 1-jén tanárként tért vissza a Közgazdaságtudományi Egyetemre. 1989-től a Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökségénél dolgozott, és 1989-ben jelentette meg Az NSZK biztonságpolitikája a '80-as években c. könyvét. 1997-ben szerzett doktorátust haditudományokból a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen. Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára. Kutatási területei egyrészt a biztonsági dilemmák a II. világháborútól napjainkig, illetve a védelemgazdaság makrofolyamatai.
 
Nógrádi György: Szerencsénk volt, Túléltük … Világpolitika 1945-től Napjainkig

Nógrádi György legújabb könyvében azoknak az eseményeknek a történetét idézi fel a 20. és a 21. századból, amelyeket vagy fontosnak tart, vagy valamilyen módon a résztvevője volt. A válogatás természetesen szubjektív. Írása nem történelemkönyv, hanem egyfajta gondolatébresztő, amely segít jobban eligazodni a mai globalizált világban, amelyben teljesen át kell értelmezni a védelem feladatait, a biztonság és a szabadságjogok kritériumait.

„Szerencsénk volt, túléltük... Túléltük a viharos 20. századot, az első és a második világháborút, a hidegháborút, azt, hogy Európa elveszítette vezető helyét, szerepét a nemzetközi kapcsolatok rendszerében.
A békés időszak azonban nem az európaiak érdeme volt. A békét az amerikaiak és a szovjetek kényszerítették rájuk. Elképzelhető, hogy az Egyesült Államok további jelentős támogatása nélkül Európát gazdasági, társadalmi és politikai szétesés rendítené meg. Bár Thomas Jefferson óva intette nemzetét, hogy "soha ne vegyen aktívan részt Európa vitáiban. A politikai érdekeik teljesen különböznek a mieinktől. A kölcsönös féltékenységeik, az erőegyensúlyuk, a bonyolult szövetségeik, a kormányzatuk formái és elvei mind idegenek tőlünk. Az örökös háború nemzetei". Ám az Egyesült Államok vezető akar lenni, és nincs vita az értékekről és az identitásról. Meghatározzák az érdekeiket, és mindent ennek rendelnek alá...” 

Ha megjelenésére számíthatunk, kérjük, hogy jelezzen vissza legkésőbb április 24-ig az alábbi telefonszámokon:

MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság
Tudományos Szakkönyvtár
Tel.: 214-65 ; 223-58 ; 222-11
Városi tel.: (1) 474-14-17Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése