2017. február 28., kedd

Könyvajánló - Mediterráneum


Mediterráneum : múlt, jelen, jövő
Budapest : Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely, 2016

"A kötet - a benne megjelentetett tanulmányokon keresztül - a teljesség igénye nélkül igyekszik bemutatni annak a régiónak a geopolitikai, civilizációs-kulturális sajátosságait, amely változó jelentőséggel ugyan, de minden történelmi korszakban jelentős hatást gyakorolt az európai kontinens fejlődésére és ezáltal hazánkra is.
Az Észak-Dél dilemma részét képező Mediterráneum integrálódott az európai gazdasági-hatalmi térbe, és miközben nem volt képes teljesen felszámolni annak befolyását, az utóbbi időszakban annak keleti és déli "partjának" gazdasági és biztonságpolitikai eseményei akár súlyos fenyegetést is jelenthetnek Európa számára. A tanulmányok szerzői a kérdés ismerőinek számítanak, az általuk megfogalmazott tézisek, percepciók megfontolandók, hangsúlyosabbá téve a regionális események jelentőségét, segíthetik a mediterrán térség problémáinak megismerését. A könyv hasznos olvasmány lehet mindazok - misszióba készülők, diplomaták, egyetemi közösségek - számára, akik a Mediterráneum komplex világának történéseit alaposabban szeretnék megismerni."

A könyv a következő linken elérhető:
http://www.hvktkh.hm.gov.hu/kiadvanyok/dokumentumok/mediterraneummultjelenjovo.pdf

Könyvajánló - Az iszlám - Új történeti bevezetés


Carole Hillenbrand : Az iszlám : Új történeti bevezetés
Budapest : Kossuth Könyvkiadó, 2016

Történelmi, társadalmi, politikai témákat taglaló könyv, amely nemcsak a témában jártas szakértők számára, hanem a szélesebb olvasóközönségnek is megfelelő áttekintést ad az iszlám világáról. Tartalomjegyzékkel, részletes végjegyzetekkel, szószedettel, tárgymutatóval és szakirodalommal ellátott írás. Jól rendszerezett, szabályosan tagolt mű, amely tizenegy fejezetre oszlik.
szerző az adott témát a terjedelemnek megfelelően igyekszik a lehető legtöbb szemszögből és nézőpontból vizsgálni, azokat ütköztetni. Stílusa olvasmányos, jól érthető, szép illusztrációkkal és idézetekkel megtűzdelve. A könyvet az átlagos olvasó is nyugodtan kézbe veheti, nyelvezete egyszerű, világosan érthető. A tudományos vonatkozású témákat közérthetően, mindenki számára befogadhatóan próbálja taglalni. Terjedelme megfelelő, nem túl hosszú, nem terjengős, lényegre törő Jól megszerkesztett, alaposan megírt könyv, amelyet lehet könnyű olvasmányként, az iszlám iránt általánosan érdeklődő személyként, vagy az orientalisztikában jártas, szakértői szemmel is forgatni.

Könyvajánló - Én és az iszlám

Amir Ahmed Nasszer : Én és az iszlám
Budapest : Atlantic Press Kiadó, 2014

"Öngyilkos merénylő vagy Al Kaida terrorista lehetett volna a kis Amirból, ha szülei nem látják be időben, hogy a vallási iskolákban hirdetett radikalizmus egy életre eltorzíthatja gyermekük lelkét. Véletleneken múlott, hogy az ő kezében a „bombát” végül egy internethez csatolt komputer jelentette.
Amir Ahmed Nasszer 25 évesen lett az arab világ legismertebb bloggere, és 27 évesen írta meg saját átváltozásainak izgalmas történetét ebben a könyvben, mely aligha véletlenül lett hónapok alatt világsiker. 

 Az Én és az iszlám voltaképpen az Arab Tavasz szellemi előtörténete. Lefegyverzően őszinte és izgalmas beszámoló az útjukat kereső muszlim fiatalok kétségeiről, lelki gyötrelmeiről és szabadságvágyáról. Egyszersmind behízelgően őszinte és felemelő memoár arról, hogyan nyitotta fel egy ifjú arab szemét a szélesebb világra a bloggolás és az internet."